Nowy statut PZC - changelog

15 marca 2017 roku w enigmatycznym jednozdaniowym ogłoszeniu na oficjalnej stronie internetowej Polski Związek Curlingu zaprezentował “treść aktualnie obowiązującego statutu” (w postaci linku do pliku zamieszczonego pierwotnie w serwisie OneDrive (obecnie na stronie PZC). Plik nosi tytuł “STATUT po zmianach 09.06.2014.pdf” i nie zawiera bynajmniej tej samej treści, która w momencie publikacji znajduje się na stronie Związku. W razie gdyby ta ostatnia została zmieniona w terminie późniejszym, tutaj podaję link do wersji z którą porównuję treść “nowego” statutu.